הילדים שלנו

ילד ממזרביום הראשון אצלנו

ביום הראשון אצלנו

חמוד.....

חמוד.....

מוצץ אצבע

מוצץ אצבע

ילד פרחים

ילד פרחים

ניו והכלה

ניו והכלה

בן 4 חודשים

בן 4 חודשים

בהאזנה

בהאזנה

בידיים של החתן

בידיים של החתן

חן וניו

חן וניו

מוגן

מוגן

בים

בים

בים 2

בים 2

כל אחד והעריסה שלו

כל אחד והעריסה שלו

מתוק...

מתוק...